PROJECT MANAGER

Partner: Regione del Veneto

Ms Elisa Bertoni, elisa.bertoni@regione.veneto.it

Tel. +39 041 2795842

FINANCIAL MANAGER OF THE PROJECT

Partner: Regione del Veneto

Ms Katia Bellio, katia.bellio@regione.veneto.it

Tel. +39 041 2795871

COMMUNICATION MANAGER OF THE PROJECT

Partner: Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë

Ms Aris Tasho, aris_tasho@cci.al

Tel. +35 5458009335